automatische zekeringen

wat is een automatische zekering?

In de context van elektrische installaties verwijst een automaat naar een stroomonderbreker, ook wel bekend als een schakelaar of zekeringautomaat. Een stroomonderbreker is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt om een elektrisch circuit te beschermen tegen overbelasting, kortsluiting en aardlekstromen.

Een automaat bestaat uit een schakelaar en een beschermingsmechanisme. Het kan handmatig worden bediend om het circuit in- en uit te schakelen. Daarnaast heeft het een beveiligingsmechanisme dat reageert op ongewenste elektrische situaties.

Wanneer de stroom door het circuit de toegestane limiet overschrijdt, of wanneer er een kortsluiting of aardlek optreedt, zal het beschermingsmechanisme van de automaat geactiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat de stroomonderbreker automatisch wordt uitgeschakeld, waardoor de stroomtoevoer naar het circuit wordt onderbroken en schade aan de bedrading, apparaten en de veiligheid wordt voorkomen.

Automaten hebben vaak een resetfunctie, waardoor ze na een storing eenvoudig kunnen worden ingeschakeld nadat het probleem is verholpen. Dit maakt ze herbruikbaar in tegenstelling tot zekeringen, die meestal moeten worden vervangen na het doorsmelten.

Automaten worden veel gebruikt in residentiële, commerciële en industriële elektrische installaties vanwege hun betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak. Ze zijn essentieel om elektrische circuits te beschermen en spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van elektrische gevaren.

Beschermt tegen

Een automatische zekering bied bescherming tegen kortsluiting en overstroom. een zekering biedt dus de bescherming tegen het verbranden van machines en bekabeling.

Beschermt niet tegen

De automatische zekering biedt geen bescherming tegen elektrocutie. Dit van zowel rechtstreekse aanraking (slechts 1 draad) als onrechtstreekse aanraking (aanraken toestel). Dit is geheel afhankelijk van uw elektrische installatie. De hoeveelheid zekeringen hangt af van het aantal lichtsturingen en het aantal stopcontacten in je huis.

Hoe herken ik een automatische zekering?

Een automatische zekering heeft een hendel die op en neer gaat voor het inschakelen. Op dit toestel zit geen testknop.

Automatische zekering

Hoeveel zekeringen of automaten heb ik minimaal nodig?

Het aantal automatische zekeringen of automaten dat je minimaal nodig hebt, hangt af van de elektrische installatie en de specifieke vereisten van je huis of gebouw. Over het algemeen zijn er een paar basisrichtlijnen om te overwegen:

Hoofdzekering/hoofdautomaat: Elk elektrisch systeem heeft een hoofdzekering of hoofdautomaat die de totale stroomtoevoer naar het pand regelt. Dit is meestal een enkele zekering of automaat met een hogere stroomwaarde die de totale belasting van het pand kan dragen.

Takcircuits: Het elektrische systeem van een pand wordt vaak verdeeld in verschillende takcircuits, zoals circuits voor verlichting, stopcontacten, apparatuur, enzovoort. Elk takcircuit heeft meestal zijn eigen automatische zekering of automaat om dat specifieke circuit te beschermen.

Het aantal takcircuits dat je nodig hebt, kan variëren afhankelijk van de grootte en het gebruik van het pand. Als richtlijn kunnen de volgende circuits relevant zijn:

Verlichtingscircuits: Over het algemeen wordt aanbevolen om aparte verlichtingscircuits te hebben voor verschillende delen van het pand, zoals woonkamers, slaapkamers, keuken, badkamer, enzovoort.

Stopcontactcircuits: Ook hier is het gebruikelijk om aparte circuits te hebben voor stopcontacten in verschillende delen van het pand om de belasting te verdelen.

Speciale circuits: Voor bepaalde apparatuur of toepassingen, zoals airconditioning, verwarmingssystemen, keukenapparatuur, wasmachines, drogers, kan het nodig zijn om aparte circuits te hebben vanwege hun hogere stroomvereisten.

Het is belangrijk om de geldende elektrische codes en voorschriften in jouw regio te raadplegen, aangezien deze specifieke vereisten kunnen bevatten voor het aantal circuits dat nodig is voor bepaalde ruimtes of toepassingen. Het is ook raadzaam om advies in te winnen bij een professionele elektricien om te bepalen welke zekeringen of automaten en hoeveel circuits geschikt zijn voor jouw specifieke situatie.

Waarvoor staat de C op mijn automatische zekering?

De letter “C” op een automatische zekering staat voor de karakteristieke uitschakelcurve van de automaat. Het geeft aan hoe snel de automaat reageert op overbelasting of kortsluiting in het elektrische circuit.

De ligging van de magnetische drempel bepaalt de ‘curve’ van de automaat. De elektrische kring moet zo berekend zijn dat de kleinste kortsluitstroom of aardsluitstroom de automaat magnetisch doet uitschakelen. Dit is belangrijk voor het beveiligen van lange kabels met een kleine doorsnede. Indien de kortsluitstroom te klein is moet ofwel een lagere drempel genomen worden ofwel een kabel met grotere doorsnede.

Curve B: lage magnetische drempel ca 3 à 5 x In (onder andere verwarming, boilers)
Curve C: normale magnetische drempel ca 5 à 10 x In (universeel gebruik)
Curve D: hoge magnetische drempel ca 10 à 14 x In (onder andere transformatoren)

uitschakelcurve automaten

Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en de Ics-stroom van een stroomonderbreker?

Icu – ultieme uitschakelstroom bij kortsluiting. De stroomonderbreker kan deze foutstroom onderbreken, maar kan later mogelijks niet meer gebruikt worden.

Ics – service uitschakelstroom bij kortsluiting. Is een percentage van Icu, maar de vermogenschakelaar blijft bruikbaar.

De zekering is uitgeschakeld, wat nu?

1.Contoleer wat er niet meer werkt in huis.

2.Ontkoppel zo veel mogelijk toestellen die geschakeld zitten achter deze zekering.

3. Probeer de automaat opnieuw in te schakelen

4.Schakelt de schakelaar zichzelf weer uit, denk na welke actie er net gebeurde.

Beschermt een zekering mij tegen elektrische schokken?

Een zekering beschermt je niet direct tegen elektrische schokken. Het hoofddoel van een zekering is het beschermen van het elektrische circuit tegen overbelasting en kortsluiting door de stroomtoevoer naar het circuit te onderbreken wanneer de stroom de toegestane limiet overschrijdt. Het doel van een zekering is dus het beschermen van het elektrische systeem zelf en het voorkomen van brandgevaar.

Om jezelf te beschermen tegen elektrische schokken, zijn er verschillende andere beschermingsmaatregelen die je moet nemen. Hier zijn enkele belangrijke punten:

Aardlekschakelaar (residu-actieve stroomonderbreker): Een aardlekschakelaar is ontworpen om je te beschermen tegen elektrische schokken. Het detecteert zelfs kleine lekstromen naar aarde en schakelt de stroom onmiddellijk uit om letsel te voorkomen. Het is raadzaam om aardlekschakelaars te installeren in je elektrische systeem, vooral in natte omgevingen zoals badkamers en keukens.

Geaard stopcontact: Het gebruik van geaarde stopcontacten is een belangrijke veiligheidsmaatregel. Ze zorgen ervoor dat eventuele lekstromen veilig naar de aarde worden afgevoerd en verminderen het risico op elektrische schokken.

Veiligheidsmaatregelen: Neem altijd de juiste veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met elektriciteit, zoals het vermijden van werken aan elektrische systemen of apparaten zonder de juiste kennis en ervaring. Schakel indien nodig een gekwalificeerde elektricien in.

Veilig gebruik van elektrische apparaten: Gebruik elektrische apparaten volgens de instructies en vermijd het aanraken van elektrische onderdelen met natte handen. Controleer regelmatig de staat van de kabels en stekkers om ervoor te zorgen dat ze niet beschadigd zijn.

Als ik een zekering vervang, moet deze dan dezelfde waarde hebben?

Bij het vervangen van een zekering of automaat moet je ervoor zorgen dat de nieuwe zekering/automaat dezelfde waarde heeft als de oude, tenzij er specifieke wijzigingen in het elektrische systeem zijn aangebracht die een andere waarde rechtvaardigen.

Een zekering of automaat is ontworpen om een bepaalde stroomsterkte te weerstaan voordat deze doorsmelt of uitschakelt. Deze waarde wordt uitgedrukt in ampère (A) en is bepalend voor de maximale stroom die door het circuit kan worden geleverd voordat de zekering doorsmelt of de automaat uitschakelt.

Het is belangrijk om dezelfde waarde te gebruiken bij het vervangen van een zekering of automaat, omdat dit ervoor zorgt dat het elektrische circuit op de juiste wijze wordt beveiligd. Een hogere waarde kan resulteren in een onvoldoende beveiliging van het circuit, wat kan leiden tot oververhitting en mogelijke schade aan de bedrading of apparatuur. Een lagere waarde kan er daarentegen voor zorgen dat de zekering of automaat onnodig vaak doorsmelt of uitschakelt.

Om de juiste waarde te bepalen, kun je kijken naar de informatie op de oude zekering of automaat zelf, het schakelschema van het elektrische systeem of advies inwinnen bij een professionele elektricien om er zeker van te zijn dat je de juiste vervanging kiest.

Zelfbouw Pieters
Zelfbouw Pieters
zelfbouw-pieters.be

Zelfbouw Pieters: De One-stop shop voor elektrotechnisch materiaal en deskundige begeleiding. Ontdek onze uitgebreide collectie schakelaars, stopcontacten en meer. Met onze online gids helpen we je bij het maken van de juiste keuze. Daarnaast bieden we een uitgebreide kennisbank die ervoor zorgt dat iedereen in staat is om elektrische componenten veilig en correct aan te sluiten.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *