Geconnecteerd schakelbaar stopcontact

Beschrijving

Met dit geconnecteerd stopcontact met ingebouwde verbruiksmeting kies je voor extra comfort, gemoedsrust en energiebewustzijn. Het stopcontact kan perfect in alle nieuwbouwprojecten geïnstalleerd worden. Het kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten (op voorwaarde dat de gepaste wandmontagedozen aanwezig zijn) om een bestaand stopcontact te vervangen, zonder aanpassing van de bekabeling of zekeringsautomaten.

Je verbindt het stopcontact zonder bijkomende bekabeling met een draadloze schakelaar en de draadloze slimme hub (552-00001) voor Niko Home Control. Zo heb je de volledige controle over je stopcontacten en kun je eenvoudig nieuwe functionaliteiten aanmaken. Voorbeelden hiervan zijn de alles-uit-, alles-aan- en paniekfuncties, routines, kalenderfuncties en tijdschema’s, afstandsbediening via de app, inzicht in je energieverbruik, verbruikswaarschuwingen op je smartphone, het starten van automatische acties wanneer een verbruikswaarde overschreden is …

Een compleet geconnecteerd stopcontact bevat de volgende onderdelen: Vereiste onderdelen

Gebruik

 • Het geconnecteerde stopcontact kan aan/uitgeschakeld worden:
 • Het geconnecteerde stopcontact kan aan/uitgeschakeld worden in Niko Home Control acties en routines (enkel in Geconnecteerd gebruik)
 • Het geconnecteerde stopcontact kan het energieverbruik van een ingeplugd toestel meten en dat weergeven in de tab ‘Energie’ in de Niko Home app (enkel in Geconnecteerd gebruik).
 • Het geconnecteerde stopcontact kan Niko Home Control acties en routines starten wanneer het energieverbruik level een bepaalde waarde bereikt, en kan meldingen creëren in de Niko Home app en/of op het touchscreen. Er kunnen tot 3 drempelwaarden voor het energieverbruik ingesteld worden (enkel in Geconnecteerd gebruik).

Bereik

De werking van toestellen met een afstandsbediening, zoals een tv of video- en audioapparatuur, wordt niet verstoord door een geconnecteerd stopcontact van Zigbee®. Het bereik in huis is ongeveer ± 10 m. In de open ruimte wordt een bereik van 30 m gehaald. Het bereik van het geconnecteerde stopcontact van Zigbee® hangt af van de in de woning gebruikte materialen.

 • Respecteer ook een minimale afstand van 2 m tussen een Zigbee® toestel (inclusief de slimme hub) en een andere RF-zender (bijvoorbeeld een wifi-apparaat) of toestellen zoals motoren, pompen, elektronische ledtransformatoren, omvormers voor zonnepanelen, thuisbatterijen …
 • Ga voor meer informatie naar Principe van een Zigbee®-netwerk.

Bekabeling

Schakel de netspanning uit.

Handmatig gebruikGeconnecteerd gebruik

Installatie

Schakel de netspanning uit.

PenaardeRandaardeActie
Voer slechts 1 elektriciteitsdraad in een klem in (d.w.z. max. 2 draden per poolcontact).Ontmantel de draden tot 10 – 12 mm.
Monteer het geconnecteerde stopcontact in een verticale wand met de “up”-aanduiding naar boven gericht.
 • Klauwen kunnen met een schroevendraaier verwijderd worden zonder de schroeven te verwijderen.
 • Het geconnecteerde stopcontact schakelt enkel de fasedraad naar het poolcontact. De nuldraad wordt niet geschakeld.
 • Gebruik de beschermkap 170-00099 als de wand waarin je het geconnecteerde stopcontact hebt geplaatst wordt geschilderd.

Ledgedrag

RedenActie
Led is uit

Normale werking wanneer het stopcontact uitgeschakeld isHet stopcontact werkt correct
Het stopcontact staat niet onder stroomControleer de bekabeling en de zekering in de elektriciteitskast
Het stopcontact werkt niet correctNeem contact op met de Niko klantendienst
Witte led brandt continu (*)Normale werking wanneer het stopcontact aangeschakeld isHet stopcontact werkt correct
Rode led knippertDe verbinding met de slimme hub is tijdelijk onderbrokenDe verbinding zal automatisch hersteld worden. Indien dit niet het geval is, trek de stekker van de draadloze slimme hub uit en steek hem opnieuw in. Controleer of het stopcontact nog steeds binnen het bereik van de draadloze slimme hub is. Neem contact op met de Niko klantendienst als het probleem zich blijft voordoen.
Rode led brandt continu
OververhittingHet stopcontact werd buiten de normale werkomstandigheden gebruikt1. Verwijder het ingeplugde toestel2. Wacht minstens 5 min. voor je op de ledtoets drukt om de normale werking te hervatten (**)3. Vervang het stopcontact als het probleem zich blijft voordoen
Overstroom (> 16 A gedurende 10 sec.)
Blauwe led knippertVerbinding aan het maken met het Zigbee®-netwerkStopcontact is bezig met upgraden (sommige versies van stopcontacten)Wacht tot de led stopt met knipperenTijdens een upgrade kan je gebruikmaken van je geconnecteerd stopcontact. (***)
Blauwe led brandt 4 sec.Succesvol verbonden met het Zigbee®-netwerkHet stopcontact werkt correct

(*) In geconnecteerd gebruik kun je de witte led op het geconnecteerde stopcontact uitschakelen via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

(**) Reactiveren wordt standaard 5 min. geblokkeerd. In parallel wordt een afkoelingsmechanisme geactiveerd om reactivering na oververhitting te voorkomen. De duur van de afkoeling is onbekend, wegens de onvoorspelbare omgevingsomstandigheden.

(***) Tijdens een upgrade is het mogelijk dat de led van je geconnecteerd stopcontact blauw knippert. Deze functie werd in de oorspronkelijke geconnecteerde stopcontacten tijdens de productie geïmplementeerd. In latere softwareversies is deze knipperende functie tijdens upgraden echter verwijderd. Bij het geconnecteerde stopcontact gebeurt upgraden op een transparante manier waarbij het tijdens die upgrade operationeel blijft.

Handmatig gebruik

In een installatie zonder draadloze slimme hub (552-00001) kan je het geconnecteerde stopcontact gebruiken om het ingeplugde toestel aan en uit te schakelen door op de ledtoets op het geconnecteerde stopcontact te drukken.

Sluit de voeding aan op de installatie.

geconnecteerd stopcontact handmatig in en uitschakelen

Gedrag van het geconnecteerd stopcontact

Druk op de ledtoets op het geconnecteerde stopcontact om het geconnecteerde stopcontact aan of uit te schakelen.

 • Bij handmatig gebruik kan je de lokale schakelaar van het geconnecteerde stopcontact niet onbruikbaar maken (bv. iemand kan je koelkast per ongeluk uitschakelen). Bij geconnecteerd gebruik kan je de lokale schakelaar onbruikbaar maken via de Niko Home Control programmeersoftware.
 • Als je binnen zes seconden 3x of meer op de ledtoets drukt, gaat het geconnecteerde stopcontact max. 300 sec. in verbindingsmodus (led knippert blauw). Dit proces kan niet onderbroken worden door de gebruiker.

Ledgedrag op het geconnecteerd stopcontact

De led kleurt wit wanneer het geconnecteerde stopcontact aan staat.

De led gaat uit wanneer het geconnecteerde stopcontact wordt uitgeschakeld.

Meting van het energieverbruik

Na het aanschakelen begint het geconnecteerde stopcontact gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Je kan deze verbruiksgegevens raadplegen zodra het geconnecteerde stopcontact verbonden is met een Niko Home Control installatie. Ga voor meer informatie naar Geconnecteerd gebruik.

Veiligheidsmechanisme

Het geconnecteerde stopcontact heeft een standaard ingebouwde veiligheid tegen oververhitting en overstroom.

Het geconnecteerde stopcontact schakelt automatisch uit en de ledtoets kleurt rood in de volgende gevallen:

 • Een defect ingeplugd toestel veroorzaakt een overstroom van meer dan 16 A gedurende meer dan 10 sec.
 • Een interne oververhitting van het geconnecteerde stopcontact.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw activeert. Druk één keer op de ledtoets om het geconnecteerde stopcontact opnieuw te activeren.

Na een oververhitting duurt het minstens 5 minuten voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw kan activeren (mechanisme van thermische hysteresis).

Met een draadloze slimme hub (552-00001) en de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app heb je meer geavanceerde opties.

 Je kunt dit toestel ook gebruiken in een busbekabelingsinstallatie met de draadloze bridge voor Niko Home Control (550-00640).

Voorwaarden

 • Je hebt de draadloze slimme hub geïnstalleerd (zie Draadloze slimme hub).
 • Je hebt de draadloze slimme hub verbonden met je thuisnetwerk (zie Draadloze slimme hub).
 • Je hebt de Niko Home Control installatie geregistreerd op mynikohomecontrol.niko.eu
 • Je hebt:
  • de Niko Home app op je mobiele toestel geïnstalleerd en bent ingelogd;
  • OF hebt de Niko Home Control programmeersoftware op je computer (Windows of Mac).

Programmeren

Je kan het geconnecteerde stopcontact programmeren met de Niko Home app.

Gedrag van het geconnecteerd stopcontact

Je kan het geconnecteerde stopcontact op een van de volgende manieren aan of uit te schakelen:

 • Druk op de ledtoets van het geconnecteerde stopcontact.
 • Gebruik in de Niko Home app de Niko Home Control toetsen in Niko Home Control acties en routines (sferen, timers, kalenders, voorwaarden)

In beide gevallen wordt in de Niko Home app de status van het geconnecteerde stopcontact weergegeven.Mijn geconnecteerd stopcontact


Mijn geconnecteerd stopcontact
 • In de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app kun je selecteren om het geconnecteerde stopcontact altijd aan te houden (bv. voor een koelkast). In dat geval kan het geconnecteerde stopcontact niet uitgeschakeld worden met de ledtoets op het apparaat of in acties.
 • Wanneer je meerdere geconnecteerde stopcontacten in één Niko Home Control actie of routine bedient (bv. standaard alles-uit), zullen de geconnecteerde stopcontacten één voor één aangestuurd worden. Hou rekening met eventuele vertraging.

Ledgedrag op het geconnecteerd stopcontact

De led kleurt wit wanneer het geconnecteerde stopcontact aan staat.

De led gaat uit wanneer het geconnecteerde stopcontact wordt uitgeschakeld.

In geconnecteerd gebruik kun je de witte led op het geconnecteerde stopcontact (bv. in slaapkamers) uitschakelen via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

Meting van het energieverbruik

Na het aanschakelen begint het geconnecteerde stopcontact gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Wanneer een geconnecteerd stopcontact geïnstalleerd en geadresseerd is, kan je die verbruiksgegevens als meetkanaal raadplegen in de tab ‘Energie’ van de Niko Home app.

Per geconnecteerd stopcontact kun je de volgende gegevens raadplegen:

 • Historisch dag-, week-, maand- en jaarverbruik (in kWh)
 • Totale verbruik (in kWh)
 • Realtimeverbruik (in W of kW)
 • Wanneer de verbinding tussen de draadloze slimme hub en het geconnecteerde stopcontact wordt verbroken, zal het geconnecteerde stopcontact 25 uur lang samples van 15 min. van de energiegegevens opslaan. Zodra de verbinding wordt hersteld, verstuurt het geconnecteerde stopcontact de gegevens naar de draadloze slimme hub.
 • Als de verbinding tussen het geconnecteerde stopcontact en de draadloze slimme hub langer dan 25 uur verbroken is, of als je het geconnecteerde stopcontact intussen hebt uitgeschakeld, zal de globale verbruiksteller al het verbruik blijven optellen. De tussentijdse waarden van 15 min. gaan wel verloren. Dat resulteert in een sprong in de grafieken, maar de algemene verbruiksgegevens gaan niet verloren.
 • Als het geconnecteerde stopcontact defect is, gaan de energiegegevens die nog niet naar de draadloze slimme hub verstuurd waren verloren.
 • Wanneer een nieuw geconnecteerd stopcontact (recht uit de verpakking) voor het eerst met de Niko Home Control installatie wordt verbonden, kan het zijn dat die al een verbruikshistoriek van enkele kWh (ongeveer 7 kWh) aangeeft. Dat komt doordat het meetmechanisme in de fabriek werd getest. Deze waarde kan indien gewenst gewist worden, door het geconnecteerde stopcontact terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw te verbinden met de installatie.

Drempelwaarden energieverbruik

Het geconnecteerde stopcontact kan Niko Home Control acties en routines starten wanneer het energieverbruik een bepaalde waarde bereikt, en kan meldingen creëren. Er kunnen tot 3 drempelwaarden ingesteld worden (enkel in geconnecteerd gebruik).

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om de drempelwaarden voor het energieverbruik in te stellen. Je stelt de drempelwaarden in tijdens het creëren van de overeenstemmende voorwaardelijke acties.

Wanneer een bepaalde verbruikswaarde wordt bereikt, kan het geconnecteerde stopcontact:

 • Een melding geven op je mobiele toestel en/of touchscreen. Je bepaalt de melding met de Niko Home Control programmeersoftware in de overeenstemmende voorwaardelijke actie. Ga voor meer informatie over voorwaardelijke acties naar Handleiding software Niko Home Control II > Menu Creëren – Voorwaardelijke actie.
 • Een andere Niko Home Control actie of routine starten.
 • Het geconnecteerde stopcontact uitschakelen.

Op dit moment is het niet mogelijk om met de Niko Home app verbruiksdrempels in te stellen voor een geconnecteerd stopcontact. Hou de updates voor de Niko Home app in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.

Melding i.v.m. veiligheidsmechanisme

Het geconnecteerde stopcontact heeft een ingebouwde veiligheid tegen oververhitting en overstroom (zie handmatig gebruik). Wanneer een van deze veiligheidsmechanismen in werking treedt, wordt er, enkel in geconnecteerd gebruik, een melding verzonden naar je mobiele toestel en/of touchscreen om je op de hoogte te brengen van het probleem.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw activeert. Druk één keer op de ledtoets om het geconnecteerde stopcontact opnieuw te activeren.

Na een oververhitting duurt het minstens 5 minuten voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw kan activeren (mechanisme van thermische hysteresis). Reactiveren wordt standaard 5 min. geblokkeerd. In parallel wordt een afkoelingsmechanisme geactiveerd om reactivering na oververhitting te voorkomen. De duur van de afkoeling is onbekend, wegens de onvoorspelbare omgevingsomstandigheden.

Gekende beperkingen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om een geconnecteerd stopcontact te verbinden met een Niko Home Control installatie voor busbekabeling. Niko werkt aan een oplossing en zal deze pagina bijwerken zodra die er is.
 • Op dit moment is het niet mogelijk om met de Niko Home app verbruiksdrempels (voorwaardelijke acties) in te stellen voor een geconnecteerd stopcontact. Hou de updates voor de Niko Home app in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.
 • Er kunnen maximaal 25 geconnecteerde stopcontacten verbonden worden met een Niko Home Control installatie.
 • Je kan maar één geconnecteerd stopcontact tegelijk adresseren/verbinden. Als je meerdere geconnecteerde stopcontacten tegelijk adresseert, weet je niet welk adres de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware als eerste zal ontvangen.
 • Tijdens het adresseren/verbinden van een geconnecteerd stopcontact is interferentie van andere adresseerverzoeken mogelijk (bv. aangrenzende appartementen die hun Niko Home Control installatie op hetzelfde moment adresseren).
 • In Niko Home Control programmeersoftware versie 2.7.2 is het niet mogelijk om een geconnecteerd stopcontact die als altijd-aan geprogrammeerd is opnieuw te adresseren. Om zo’n geconnecteerd stopcontact opnieuw te adresseren, moet je die eerst terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Ga als volgt te werk om het geconnecteerde stopcontact te demonteren:

Het geconnecteerd stopcontact demonteren

Schakel de netspanning uit.

PenaardeRandaarde

Resetten

Schakel de netspanning in.

Je kan het geconnecteerde stopcontact terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Het geconnecteerde stopcontact resetten:

 • verwijdert de Niko Home Control configuratie
 • verwijdert alle verzamelde energiegegevens
 • verbreekt de verbinding tussen het stopcontact en je Niko Home Control installatie
 • schakelt het stopcontact in (standaard status)

1.

2.

3.

4.

Je kunt hier de instructievideo bekijken: 

Een defect geconnecteerd schakelbaar stopcontact vervangen

 1. Verwijder het defecte geconnecteerde stopcontact en plaats een nieuwe.
 2. Voeg dhet nieuwe geconnecteerde stopcontact toe aan de Niko Home Control installatie:
  • Met de Niko Home Control programmeersoftware: 
   Adresseer het nieuwe geconnecteerde stopcontact in de tab ‘Adresseren’
   Let op: Je hoeft het adres van het defecte geconnecteerde stopcontact niet te verwijderen in de tab ‘Adresseren’; die wordt automatisch overschreven wanneer het nieuwe geconnecteerde stopcontact wordt geadresseerd.
  • Met de Niko Home app:
  1. Verwijder het defecte geconnecteerde stopcontact via het hamburgermenu > Instellingen > Toestellen > Geconnecteerde stopcontacten.
  2. Voeg het nieuwe geconnecteerde stopcontact toe via hetzelfde menu.
 3. Voeg het nieuwe geconnecteerde stopcontact toe aan acties of routines naar keuze.

Geconnecteerde schakelbare stopcontacten upgraden

Wanneer er een upgrade beschikbaar is, krijg je een melding in de nieuwste versie van de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. Tijdens de upgrade wordt de voortgang niet weergegeven en het geconnecteerde stopcontact blijft operationeel. Alle geconnecteerde stopcontacten worden automatisch één voor één geüpgraded. Het upgraden van geconnecteerde stopcontacten start maximaal 6 uur nadat de draadloze slimme hub is geüpgraded.

Wanneer een upgrade niet gelukt is, krijg je een melding in de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. Het geconnecteerde stopcontact blijft operationeel met de vorige geïnstalleerde versie.

Tijdens een upgrade is het mogelijk dat de led van je geconnecteerd stopcontact blauw knippert. Deze functie werd in de oorspronkelijke geconnecteerde stopcontacten tijdens de productie geïmplementeerd. In latere softwareversies is deze knipperende functie tijdens upgraden echter verwijderd. Bij het geconnecteerde stopcontact gebeurt upgraden op een transparante manier waarbij het tijdens die upgrade operationeel blijft. Zie Ledgedrag op het geconnecteerde stopcontact.

Wat gebeurt er met het geconnecteerde schakelbare stopcontact wanneer ik mijn draadloze slimme hub moet vervangen of resetten?

Aangezien de draadloze slimme hub het kloppende hart van de Niko Home Control installatie is, zal die na een reset of vervanging opnieuw adressen moeten creëren voor de geconnecteerde stopcontacten.

Ga dan als volgt te werk:

Met de Niko Home Control programmeersoftware: adresseer alle nieuwe geconnecteerde stopcontacten één voor één in de tab ‘Adresseren’.

Met de Niko Home app:

 1. Koppel alle geconnecteerde stopcontacten één voor één via het hamburgermenu > Instellingen > Toestellen > Geconnecteerde stopcontacten.
 2. Voeg in geval van een nieuwe draadloze slimme hub elk geconnecteerd stopcontact via hetzelfde menu toe aan acties of routines naar keuze.
Zelfbouw Pieters
Zelfbouw Pieters
zelfbouw-pieters.be

Zelfbouw Pieters: De One-stop shop voor elektrotechnisch materiaal en deskundige begeleiding. Ontdek onze uitgebreide collectie schakelaars, stopcontacten en meer. Met onze online gids helpen we je bij het maken van de juiste keuze. Daarnaast bieden we een uitgebreide kennisbank die ervoor zorgt dat iedereen in staat is om elektrische componenten veilig en correct aan te sluiten.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *